MSvrij4Linda

Doelstelling

De stichting heeft ten doel het financieel ondersteunen van een multiple sclerose (MS) patiënt die de medische behandeling Hematopoietische Stamceltransplantatie (HSCT) wil ondergaan. Deze behandeling kan het ziekteverloop van MS substantieel verbeteren. 

De benodigde (financiële) middelen wil de stichting bereiken door middel van crowdfunding, donatie, acties, genereren van fondsen en het verrichten van al hetgeen dat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Om zoveel mogelijk publiciteit en aandacht te krijgen voor de doelstelling van de stichting maken we gebruik van social media en is de website www.msvrij4linda.nl gerealiseerd waarmee we proberen zoveel mogelijk naamsbekendheid te krijgen en mensen en organisaties te motiveren om dit project te steunen.

De stichting heeft niet ten doel het maken van winst en de leden van het bestuur van de stichting genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Linda Rijksen is de MS patiënt die geholpen wordt door de stichting. Mocht er na medische behandeling van Linda financiële middelen over zijn zullen die gedoneerd worden aan een andere MS patiënt die dezelfde behandeling wil ondergaan of aan en MS- gerelateerde Stichting.

Bestuursleden

Marit Lamers

Voorzitter

Roel van Gestel

Penningmeester

Ilse Mariën

Secretaris
Updates

Ons laatste nieuws